TENS: En effektiv metod för smärtlindring

19 januari 2024
Renate Degerth

editorial

Smärta kan påverka livskvaliteten på ett betydande sätt. Traditionell smärtlindring kan ibland vara ineffektiv eller leda till biverkningar på grund av användning av mediciner. Ett alternativ som blivit alltmer populärt är TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering), en icke-invasiv, läkemedelsfri metod för smärtlindring som används för att hantera både akut och kronisk smärta.

Vad är TENS och hur fungerar det?

TENS är ett smärthanteringssystem som använder små, lågspänning elektriska strömmar för att stimulera nerverna för att lindra smärta. En TENS-enhet är en liten, bärbar enhet som kan användas hemma, på jobbet, eller när du är på språng. Den har elektroder som fästs på huden nära det smärtsamma området, eller vid nerver som leder signaler till det området. När enheten är igång, producerar den en elektrisk ström som skickar signaler till nervsystemet.

Dessa elektriska impulser tros minska smärtan på två sätt. För det första tror man att de stimulerar frisättningen av endorfiner, kroppens naturliga smärtstillande hormoner. För det andra kan TENS-enheten också blockera smärtmeddelanden från att nå hjärnan genom att skapa en så kallad ”gate control”, som baseras på Gate Control Theory of Pain. Enkelt förklarat så stör de elektriska impulserna smärtsignalernas väg till hjärnan, vilket minskar upplevelsen av smärta.

Användningsområden och fördelar med TENS

TENS är främst känt för sitt breda användningsområde inom smärtlindring. Det används av individerna som lider av långvarig smärta, som ryggsmärta, artrit, menstruationssmärta, fibromyalgi och flera andra tillstånd där smärta är ett framträdande symptom. Det kan också vara till hjälp för personer som har genomgått operation och upplever postoperativ smärta.

Fördelarna med att använda TENS inkluderar dess läkemedelsfria natur, som gör det till ett attraktivt alternativ för dem som kanske inte kan eller vill använda traditionell smärtlindring som smärtstillande piller. Därtill är TENS-enheter lätta att använda och ger användarna möjlighet att ha kontroll över sin egen smärtlindring genom att justera inställningarna efter behov. Många upplever också en omedelbar lättnad när de använder enheten, vilket kan vara av stor fördel för dem som söker efter snabb smärtlindring.

image

Praktiska tips vid användning av TENS

För att få en optimal effekt av TENS är det viktigt att följa några grundläggande riktlinjer. Först och främst, läs instruktionerna som medföljer TENS-enheten noga. Det är viktigt att placera elektroderna korrekt, enligt enhetens manual eller läkares rekommendationer. Det är också viktigt att starta med lägre inställningar och gradvis öka styrkan för att hitta den nivå som känns bäst. Kom ihåg att TENS-behandlingen bör kännas som en behaglig, kliande eller pirrande känsla, och aldrig som smärtsam eller obekväm.

Det är också rekommenderat att experimentera med olika frekvenser och pulsmönster för att se vilka som fungerar bäst för denna typ av smärta du vill hantera. Den tid som du använder TENS kan variera, men det vanligaste är att man använder enheten under 15 till 20 minuters sessioner, upp till flera gånger per dag. Som med alla andra behandlingsformer är det bäst att diskutera användningen av TENS med en läkare eller sjukvårdspersonal, särskilt om du har någon form av hjärtsjukdom eller använder en hjärtstartare eller annan medicinsk enhet.

Att välja rätt TENS-enhet

Det finns många olika TENS-enheter på marknaden, från enklare modeller till mer avancerade system med flera inställningsmöjligheter. När du väljer en TENS-enhet är det viktigt att överväga enhetens kvalitet, användarvänlighet, storlek, och de funktioner som erbjuds. En bra startpunkt för att hitta en pålitlig och effektiv TENS-enhet är Hyr TENS (https://hyrtens.se/). De erbjuder ett urval av TENS-enheter för hyra som kan möta individuella behov och preferenser.

Att hantera smärtlindring är en personlig resa, och med en TENS-enhet är det möjligt att få en skräddarsydd smärtlindring. Om du är på jakt efter en icke-invasiv och drogfri lösning för att hantera din smärta, kan en TENS-enhet vara lösningen. Besök Hyr TENS för att upptäcka hur TENS-teknologi kan hjälpa dig att ta kontroll över din smärta och förbättra din livskvalitet.

Fler nyheter